BOVER

La nostra especialitat es la  la rehabilitació eficient i sostenible de Masies i cases de poble, buscant una arquitectura respectuosa amb l’entorn, amb un estil tradicional i alhora contemporani.

Mitjançant criteris bioclimàtics i utilitzant materials nobles, aplicant les tècniques mes actuals, i també recuperant-n’he d’ antigues, aconseguim que l’envolvent de l’edifici es comporti com una veritable pell, fent de les llars espais saludables i amb un confort excepcional.